096 053-53-53 Адміністрування замовлень
098 33-55-333 Консультації по товарам  
    email:   shop@grandcarp.com.ua

ДОГОВІР Публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Ландар Є. В. № 01/7

 від 30 липня 2021  року

 

ДОГОВІР

Публічної оферти

торгівлі 

 

    Цей Договір публічної оферти про торгівлю товарами встановлює умови та порядок торгівлі товарами на платформі, що знаходиться в мережі інтернет за адресою https://grandcarp.com.ua/ (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця Ландар Євгенії Володимирівни у особі Ландар Євгенії Володимирівни, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 2498202403) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про торгівлю товаром (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

    1. Загальні положення

        1.1. Відносини між Відвідувачами платформи та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.

        1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

        1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

        1.4. Придбавши Товари Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами. 

        1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

            a) Платформа – офіційна веб-сторінка Виконавця, що знаходиться в мережі інтернет за адресою  https://grandcarp.com.ua/, на якій Виконавець розміщує інформацію про свій товар, його вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Відвідувач платформи акцептує умови цього Договору. 

            b) Відвідувач платформи – будь-яка фізична особа, що купує товар Виконавця, оплачує товар на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.

            c) Товари – товари, які продаються Виконавцем на користь Відвідувачів платформи, перелік, опис та вартість яких зазначаються виключно на Платформі у вигляді пропозицій, публікацій або постів.

            d) Особистий кабінет – обліковий запис Відвідувача платформи на Платформі Виконавця, через який Відвідувач платформи може здійснювати замовлення Товару, листуватись з Виконавцем, відслідковувати статус замовленого Товару, отримувати спеціальні пропозиції, в тому числі отримувати інформацію про актуальні знижки, акції та останні новини від Виконавця. 

            e) Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата Товару Виконавця згідно оголошення чи публікації розміщених на Платформі. 

    2. Предмет договору

        2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Відвідувачем платформи з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

        2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується продати Відвідувачеві платформи Товар, а Відвідувач платформи зобов'язується прийняти Товар й оплатити за нього в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

        2.3. Торгівля Товаром Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. 

    3. Порядок оформлення товару та отримання винагороди Виконавцем

        3.1. Відвідувач платформи звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформі та/або за допомогою Особистого кабінету та приймає умови в опублікованому оголошенні чи публікації або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі. 

        3.2. Виконавець отримавши звернення від Відвідувача платформи попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати суми товару оголошеної в публікації чи оголошення на Платформі.

        3.3. Відвідувач оплативши Товар акцептує умови цього Договору та отримує вказаний у цьому Договорі Товар; не оплативши Товар Відвідувач відмовляється від Договору та від Товару, які надаються Виконавцем.

        3.4. Оплата за Товари, передбачені у п. п. С п. 1.5. цього Товару здійснюється наступним чином:

            3.4.1. Передоплата у розмірі 100% від вартості Товару шляхом виставлення Виконавцем рахунку-фактури, що надсилається Відвідувачу платформи на електронну скриньку, шляхом надсилання СМС повідомлення та/або сповіщення за допомогою Особистого кабінету.

            3.4.2. Накладний платіж із використанням поштових служб (НоваПошта та інші аналогічні поштові служби).

        3.5. Рахунок-фактура, передбачений у п. 3.4.1. цього Договору залишається дійсним протягом 2 (двох) робочих днів. 

        3.6. У випадку передоплати, передбаченої у п. 3.4.1. цього Договору, Товар резервується за Відвідувачем платформи на строк, що становить 2 (два) робочі дня.  

        3.7. Відправка Товарів Виконавцем, передбачена у п. п. С п. 1.5. цього Договору здійснюється виключно у будні дні.

        3.8. Виконавець отримує винагороду на наступний рахунок:

            · Отримувач ФОП Ландар Є. В.

            · Код отримувача 2498202403

            · ІВАН рахунок UA133052990000026000041207025

            · Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

            · Код Банку (МФО) 305299

            · Призначення платежу «За товар по договору публічної оферти торгівлі».

    4. Права та обов’язки сторін

        4.1. Виконавець зобов’язується:

            a) продати Відвідувачеві платформи Товар, передбачений цим Договором;

            b) забезпечити можливість оплати Товару на банківський рахунок та/або у спосіб, передбачений у п. 3.4.1. цього Договору;

            c) забезпечити Відвідувача платформи повною інформацію про Товар, його зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог;

            d) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).

        4.2. Виконавець має право:

            a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;

            b) вносити зміни щодо інформації та переліку Товару на власний розсуд в односторонньому порядку;

        4.3. Відвідувач зобов’язується:

            a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;

            b) ознайомитись з інформацією про Товар Виконавця;

            c) прийняти Товар Виконавця;

            d) оплатити Товар Виконавця;

        4.4. Відвідувач має право:

            a) вимагати  від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;

            b) замовляти Товар у Виконавця;

            c) отримати повну інформацію щодо Товару Виконавця, його ціну та іншу інформацію.

    5. Доставка товару

        5.1. Доставка Товару відбувається із використанням поштових служб (НоваПошта та інші аналогічні поштові служби). 

        5.2. Доставка Товару, передбачена у п. 5.1. цього Договору здійснюється як в будні дні, так і у вихідні дні.

        5.3. При оплаті Товару Відвідувачем в робочий день до 12:00, Виконавець відправляє Товар в день, коли Відвідувач оплатив Товар, або на наступний день, в залежності від кількості замовлень Виконавця.

        5.4. При оплаті Товару Відвідувачем в робочий день після 12:00, Виконавець відправляє Товар протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання оплати.

        5.5. При оплаті Товару Відвідувачем у вихідні дні, Виконавець відправляє Товар протягом 2 (двох) робочих днів з першого робочого дня, який є першим у робочому тижні.

        5.6. У випадку оплати Товару Відвідувачем у спосіб, передбачений п. 3.4.2. цього Договору у робочі дні, Виконавець відправляє Товар протягом 2 (двох) робочих днів.

        5.7. Відправка Товару Виконавцем здійснюється у робочі дні з 17:00 до 19:00.

        5.8. При відправці Товару Виконавець надсилає Відвідувачу номер накладної, за яким закріплено Товар.

        5.9. Доставку Товару здійснюється за рахунок Відвідувача платформи.

    6. Відповідальність сторін та вирішення спорів

        6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.

        6.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Відвідувачу платформи шкоду внаслідок неналежного використання ним придбаного Товару.

        6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

        6.4. Відвідувач  платформи та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

        6.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Відвідувач платформи має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

        6.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 6.4, 6.5 Відвідувач платформи має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

    7. Строк дії договору та порядок його розірвання

        7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

        7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

    8. Форс – мажорні обставини

        8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

        8.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

    9. Інші умови

        9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

        9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.

        9.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

        9.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.

        9.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.